ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТНІСТЬ ВСП «ЗГФК НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
 

Звіт директора 2023
Звіт директора 2022
Звіт директора 2021
Штатний розпис 
Коштирис 

 

Надходження та рух грошових коштів
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
  
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Інформація про проведення тендерних процедур