Місяць: Червень 2019

 

Студенти спеціальності “Туризм” відвідали Запорізьку обласну наукову бібіліотеку

Студенти спеціальності “Туризм” беруть активну участь в науково-пошуковій роботі. Викладачами створюються всі наледжні умови для організації творчої пошукової діяльності студентів.

Велику роль в цій роботі  відіграє  співробітництво викладачів та студентів із колективом Запорізької обласної наукової бібіліотеки. Колектив бібліотеки врахував всі побажання викладачів коледжу стосовно створення умов для наукової діяльності студентів. Студенти є регулярними відвідувачами бібліотеки. Вони беруть активну участь в засіданнях “круглих столів” за участю носіїв англійської та німецької мов, в тренінгах на базі бібліотеки, в спілкуванні з цікавими людьми на запрошення фахівців бібліотеки, в роботі зали етнічних меншин Запорізького краю тощо.

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Туризмознавство» спеціальності 242 «Туризм»

З 29 травня по 31 травня 2019 року в Запорізькому гуманітарному коледжі ЗНТУ працювала експертна комісія з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Туризмознавство» зі
спеціальності 242 «Туризм» галузі знань 24 Сфера обслуговування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Експертна комісія працювала у складі:
1. Поколодна Марія Миколаївна – голова комісії, доцент кафедри туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, кандидат географічних наук, доцент;
2. Горбань Валентина Іванівна – член експертної комісії, завідувач відділення туристичного та готельного обслуговування Київського державного коледжу туризму та готельного господарства.

Члени експертної комісії ознайомилися з матеріально-технічним забезпеченням, системою організацієї освітнього процесу та роботою циклової комісії “Туризму,  інформаційних технологій та іноземних мов”.

31 травня 2019 року члени експертної комісії Поколодна М. М. та Горбань В. І., на основі спостереження, вивчення документів забезпечення освітнього процесу з підготовки майбутніх фахівців підписали експертні висновки щодо акредитації спеціальності 242 «Туризм» галузі знань 24 “Сфера обслуговування”.

Експертні висновки