ПОЛОЖЕННЯ

 

 ПОЛОЖЕННЯ ВСП «ЗГФК НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

СТАТУТ
Положення про ВСП ЗГФК НУ “Запорізька політехніка”

 

Положення про методичну раду
Положення про адміністративну раду коледжу
Положення про педагогічну раду коледжу
Положення про педагогічну раду коледжу
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про підвищення кваліфікація
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів
Правила призначення академічних стипендій
Рішення педагогічної ради 
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін за вибором студента
Положення про загальні збори і вчену раду

Рекомендації з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у ВСП ЗГФК НУ “Запорізька політехніка”
Етичний кодекс здобувачів освіти  ВСП ЗГФК НУЗП
ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Положення про практичну підготовку здобувачів освіти

 

Положення про забезпечення системи якості освіти у ВСП ЗГФК НУ “Запорізька політехніка”

ПРОЄКТИ ПОЛОЖЕНЬ ВСП «ЗГФК НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Проєкт положення про директорську КР
Проєкт положення про навчально-метод кабінет 2020