ПОЛОЖЕННЯ

СТАТУТ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “Запорізька політехніка”

Положення про ВСП “Запорізький гуманітарний фаховий коледж

НУ “Запорізька політехніка”

ПРОГРАМА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ  ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА» НА 2020-2025 РОКИ


ПОЛОЖЕННЯ про адміністративну раду

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду

ПОЛОЖЕННЯ про методичну раду

ПОЛОЖЕННЯ про циклову комісію

РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо розроблення та складання матеріалів з навчально-методичного забезпечення

ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення комплексних контрольних робіт

ПОЛОЖЕННЯ про огранізацію та проведення директорських конрольних робіт

ПОЛОЖЕННЯ про відкриті навчальні заняття

ПОЛОЖЕННЯ про порядок розроблення,затвердження та моніторингу освітніх (освітнто-професійних) програм

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу

ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

ПОЛОЖЕННЯ про порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами фахової передвищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ про загальні збори трудового колективу

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ВСП “ЗГФК НУ “Запорізька політехніка” 2021

ПОЛОЖЕННЯ про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів освіти

ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план здобувача освіти

2021
2022

 

 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок ліквідації академічної заборговоності

ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів

ПОЛОЖЕННЯ про практичну підготовку

ПРАВИЛА призначення стипендій

ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування

ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову оцінку діяльності педагогічних працівників

ПОЛОЖЕННЯ про систему забезпечення якості освіти фахової передвищої освіти


ПОЛОЖЕННЯ про роботу із заінтересованими сторонами у підготовці фахівців


ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ


ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній та/або інформальній освіті 


ПОЛОЖЕННЯ про анкетування (опитування) учасників освітнього процесу


ПОЛОЖЕННЯ про порядок розробки, затвердження навчальних планів підготовки фахового молодшого бакалавра 


ПОЛОЖЕННЯ про політику та процедури вирішення конфліктних ситуацій