ПОЛОЖЕННЯ

СТАТУТ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “Запорізька політехніка”

Положення про ВСП “Запорізький гуманітарний фаховий коледж

НУ “Запорізька політехніка”


ПОЛОЖЕННЯ про адміністративну раду

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду

ПОЛОЖЕННЯ про методичну раду

ПОЛОЖЕННЯ про циклову комісію

РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо розроблення та складання матеріалів з навчально-методичного забезпечення

ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення комплексних контрольних робіт

ПОЛОЖЕННЯ про огранізацію та проведення директорських конрольних робіт

ПОЛОЖЕННЯ про відкриті навчальні заняття

ПОЛОЖЕННЯ про порядок розроблення,затвердження та моніторингу освітніх (освітнто-професійних) програм

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу

ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

ПОЛОЖЕННЯ про порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами фахової передвищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів освіти

ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план здобувача освіти

ПОЛОЖЕННЯ про порядок ліквідації академічної заборговоності

ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів

ПОЛОЖЕННЯ про практичну підготовку

ПРАВИЛА призначення стипендій

ПОЛОЖЕННЯ про студенське самоврядування

ПОЛОЖЕННЯ про систему забезпечення якості освіти фахової передвищої освіти


ПОЛОЖЕННЯ про роботу із заінтересованими сторонами у підготовці фахівців