017 Фізична культура і спорт

Освітньо-професійна програма 

Перелік компонентів освітньо-професійної/наукової програми

 

Обов’язкові компоненти

Цикл загальної підготовки

 1. Українська мова за професійним спрямуванням
 2. Політико-правова система України
 3. Історія української культури
 4. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 5. Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці
 6. Історія України
 7. Іноземна мова
 8. Інформатика та комп’ютерна техніка
 9. Вступ до спеціальності (Технології)
 10. Основи економічної теорії
 11. Фінанси та фінанси підприємств
 12. Друга іноземна мова

 

Цикл професійної підготовки

 1. Біохімія
 2. Фізіологія людини
 3. Фізіологія людини
 4. Анатомія людини
 5. Теорія і методика фізичного виховання
 6. Гімнастика з методикою викладання
 7. Спортивні ігри з методою викладання
 8. Легка атлетика з методикою викладання
 9. Плавання з методикою викладання
 10. Рухливі ігри
 11. Спортивно-педагогічне вдосконалення
 12. Психологія фізичного виховання і спорту
 13. Навчальна практика
 14. Виробнича практика
 15. Атестація (Теорія і методика викладання спортивних дисциплін)

 

Вибіркові компоненти

Цикл загальної підготовки

 1. Економіка підприємств та організація в галузі ФК і С / Менеджмент в галузі/Основи підприємництва
 2. Філософія / Релігієзнавство/Історико-філософські студії

 

Цикл професійної підготовки

 1. Історія фізичної культури / Історія розвитку спорту/Загальна гігієна та гігієна фізичних вправ
 2. Педагогіка фізичного виховання і спорту/ СПВ фітнес/Сучасні фітнес технології
 3. Спортивна метрологія / Біомеханіка/Спортивна морфологія