НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН

НМК ЦК «ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН»

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН 

НМК ЦК «УПРАВЛІННЯ, ПРАВО ТА ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ»

Навчально-методичне забезпечення 

НМК ЦК «ТУРИЗМУ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ»

Навчально-методичне забезпечення

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТІВ ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ