242 Туризм і рекреація

Освітньо-професійна програма

Обов’язкові компоненти

Цикл загальної підготовки

1          Політико-правова система України

2          Історія України

3          Іноземна мова

4          Основи економічної теорії

5          Іноземна мова в галузі

6          Фінанси та фінанси підприємств

7          Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці

8          Українська мова за професійним спрямуванням

9          Інформаційні системи та технології

10        Друга іноземна мова

11        Фізичне виховання

Цикл професійної підготовки

1          Вступ до спеціальності

2          Туристські ресурси України

3          Туристські ресурси України

4          Активний туризм

5          Рекреаційна географія міжнародного туризму

6          Рекреаційні комплекси

7          Технологія туристичної діяльності

8          Технологія ресторанної справи та організація  харчування  туристів

9          Технологія гостинності та готельної справи

10        Історія розвитку світового туризму

11        Організація анімаційних послуг

12        Основи наукових досліджень

13        Навчальна  практика

14        Виробнича практика

15        Кваліфікаційний іспит

Варіативна частина

Цикл загальної підготовки

1          Історія української культури/Культурологія/Міжкультурна комунікація в туризмі

2          Філософія /Релігіознавство/Історично-філософські студії

3          Економіка підприємства /Економіка підприємницької діяльності /Економіка в галузі

Цикл професійної підготовки

1          Основи музеєзнавства / Організація екскурсійних послуг / Музеї світу

2          Психологія туризму/Психологія підприємницької діяльності /Психологія в галузі

3          Історія світових цивілізацій /Країнознавство/ Світова культура та мистецтво