Місяць: Червень 2022

 

З Днем Конституції України

Прийняття Конституції 26 років тому закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені.

З нагоди Дня Конституції України викладачі циклової комісії “Управління, права та гуманітарних дисциплін” провели обговорення актуальних тем конституційного права України та розглянули творчі завдання здобувачів освіти щодо проходження курсу “Вступ до конституційного права” на всеукраїнський платформі онлайн-освіти Prometheus.
 

До уваги 3 курсу! Про проведення випускної атестації.

Про запровадження рекомендацій щодо проведення дистанційної атестації (кваліфікаційного іспиту)

Про проведення випускної атестації здобувачів освіти ОКР молодший спеціаліст та ОПС фаховий молодший бакалавр денної та заочної форм здобуття освіти у 2021/2022 н.р.

ДЕКЛАРАЦІЯ про дотримання академічної доброчесності

Про подання та зберігання звітної документації в електронній формі здобувачами фахової передвищої освіти