ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТНІСТЬ ВСП «ЗГФК НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
 

 

 

Штатний розпис на 2019 рік
Коштирис на 2019 рік

 

Надходження та рух грошових коштів
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Інформація про проведення тендерних процедур