ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТНІСТЬ ВСП «ЗГФК НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
 

 

 

Штатний розпис на 2021 рік
Коштирис на 2021 рік

 

 

Щорічний звіт про діяльність керівника закладу освіти
Результати моніторингу якості освіти

Надходження та рух грошових коштів
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Інформація про проведення тендерних процедур