ТУРИЗМ

      У сучасному світі туризм – це багатогранне явище, тісно пов’язане з економікою, історією, географією, архітектурою, медициною, культурою, спортом та іншими науками. Туризм, як професія, сприяє стійкому засвоєнню учнями знань, умінь і навичок у пізнавальній та дослідницькій активності, направленій на якісне оволодіння майбутньою спеціальністю.

 

 

 


Фаховий молодший бакалавр готується до роботи в закладах готельно-ресторанного та туристичного типу.

      • Може займати посади :
1) організатора культурно-дозвіллєвої діяльності;
2) менеджера з туризму ;
3)менеджера у готельному господарстві;
4)організатора театралізованих заходів та свят;
5) фахівця з готельного обслуговування;
6) фахівця із гостинності в місцях розміщення ;
7) фахівця із організації дозвілля;
8)фахівця із санаторно-курортної справи;
9) фахівця із туристичної безпеки;
10)туризмознавця;
11) менеджера ресторану.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ  МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Забезпечення дисциплін робочими програмами за освітньою програмою «Туризмознавство» спеціальності  242 «Туризм»

Психологія туризму

Туристські ресурси України

Активний туризм

Рекреаційна географія міжнародного туризму

Технологія туристичної діяльності

Технологія ресторанної справи та організація харчування туристів

Технологія гостинності та готельної справи

Історія розвитку світового туризму

Рекреаційні комплекси

Організація анімаційних послуг

Організація туристської діяльності

Основи наукових досліджень

Основи музеєзнавства

Вступ до спеціальності