Навчальні предмети

Перелік компонентів освітньо-професійної/наукової програми

 

Обов’язкові компоненти

Цикл загальної підготовки

 1. Українська мова за професійним спрямуванням
 2. Політико-правова система України
 3. Історія української культури
 4. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 5. ** Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці
 6. **Історія Ураїни
 7. ** Іноземна мова
 8. Інформатика та комп’ютерна техніка

 

Цикл професійної підготовки

 1. Спортивна морфологія
 2. Біохімія
 3. Біохімія спорту
 4. Фізіологія людини
 5. Анатомія людини
 6. Теорія і методика фізичного виховання
 7. Гімнастика з методикою викладання
 8. Спортивні ігри
 9. Легка атлетика з методикою викладання
 10. Плавання з методикою викладання
 11. Рухливі ігри
 12. Спортивно-педагогічне вдосконалення
 13. Психологія
 14. Педагогіка
 15. Навчальна практика
 16. Виробнича практика
 17. Атестація (Теорія і методика викладання спортивних дисциплін)

 

Вибіркові компоненти

Цикл загальної підготовки

 1. Економіка підприємств та організація в галузі ФК і С
 2. Основи економічної теорії
 3. Фінанси та фінанси підприємств
 4. Основи вчень про державу та право
 5. Філософія
 6. Соціологія спорту

 

Цикл професійної підготовки

 1. Спортивна метрологія
 2. Гігієна
 3. Біомеханіка
 4. Історія фізичної культури