Студентське самоврядування

Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» у коледжі діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування коледжу.

Студентське самоврядування у Відокремленому структурному підрозділі «Запорізький гуманітарний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка» – це право і можливість здобувачів освіти вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні коледжем. Студентське самоврядування реалізується на рівні коледжу, спеціальності, навчальної групи. До роботи студентського самоврядування залучаються здобувачі фахової передвищої освіти всіх академічних груп коледжу.

Виконавчий орган студентського самоврядування

 Виконавчим органом студентського самоврядування ВСП  «ЗГФК НУ «Запорізька політехніка» є Студентський сенат коледжу, до складу якого входять  голова і його заступники, голови постійних комітетів, голови рад спеціальностей, інші члени. Діють і інші робочі органи самоврядування,  кожен студент має право бути обраним до їх складу та брати участь у студентському самоврядуванні коледжу.

Голова студентського сенату

Лисенко Юлія Сергіївна – гр. 21-21

 

Голова ради студентів спеціальності «Фізична культура і спорт»

Федорів Анастасія Михайлівна – гр. 21-31

 

Голова ради студентів спеціальності «Туризм»

Олефіренко Лоліта Сергіївна – гр. 22-21

 

Голова ради студентів спеціальності «Право»

Жежера Іван Іванович – гр. 22-11

Напрямки роботи студентського самоврядування

 При Студентському сенаті коледжу створюються постійні комітети за певними напрямками роботи:

Комітет з навчальної роботи та дисципліни – основні завдання:

 • допомога в організації освітнього процесу;
 • аналіз успішності здобувачів освіти;
 • організація груп взаємодопомоги в навчанні;
 • збір та оприлюднення інформації про кращих здобувачів освіти Коледжу, їх досягнення у навчанні;
 • аналіз роботи здобувачів освіти в гуртках, участі в олімпіадах тощо.
 • контроль за відпрацюванням здобувачами освіти пропущених занять;
 • попередження правопорушень;
 • організація груп чергування під час проведення позанавчальних заходів;

Комітет з соціально-побутових питань – основні завдання:

 • організація контролю разом з адміністрацією та громадськими структурами за умовами проживання здобувачів освіти у гуртожитках студмістечка НУ «Запорізька політехніка»;
 • залучення здобувачів освіти до трудової діяльності у вільний від навчання час;
 • клопотання перед адміністрацією Коледжу про необхідність придбання обладнання, технічних засобів навчання тощо;
 • участь у збереженні обладнання, майна Коледжу, озеленення території Коледжу;
 • контроль за профілактикою захворюваності серед здобувачів освіти Коледжу, сприяння оздоровленню здобувачів освіти.

Комітет з організації дозвілля, культури та спорту – основні завдання:

 • створення плану організації дозвілля студенів;
 • організація та проведення культурно-виховних заходів Коледжу;
 • організація спортивних змагань, свят фізичної культури та спорту в Коледжі, організація туристичних походів;
 • створення студентських клубів за інтересами; сприяння в організації та діяльності студентських спортивних секцій та клубів;
 • художньо-естетичне виховання здобувачів освіти;
 • організація відвідування музеїв, виставок, концертів, вистав тощо;
 • участь у роботі молодіжних міських організацій та клубів.

Комітет з інформації та комунікацій – основні завдання:

 • забезпечення інформування студентства Коледжу про діяльність студентського самоврядування;
 • оперативне інформування здобувачів освіти Коледжу з питань, що стосуються студентства;
 • випуск інформаційних матеріалів (тематичних стіннівок, листівок бюлетенів тощо);
 • підготовка інформаційних матеріалів для розміщення на сайті ВСП «ЗГФК НУ «Запорізька політехніка», сторінках Коледжу у соціальних мережах;
 • створення інформаційного літопису розвитку та традицій Коледжу;
 • оформлення приміщень Коледжу до свят.

Комітет з соціально-правових питань – основні завдання:

 • відстоювання прав здобувачів освіти перед адміністрацією Коледжу;
 • контроль за стипендіальним забезпеченням здобувачів освіти, призначенням іменних стипендій, преміюванням, наданням матеріальної допомоги;
 • опіка соціально незахищеними категоріями здобувачів освіти, координація діяльності органів студентського самоврядування з профспілковим комітетом щодо оформлення всіх видів матеріальної допомоги та оздоровлення здобувачів освіти;
 • погодження рішень та порушення клопотань про переведення здобувачів освіти з однієї форми навчання на іншу, з одного джерела фінансування на інше.

Результатом роботи діяльності студентського самоврядування є участь студентської молоді в різноманітних заходах, на рівні коледжу, університету, міському та обласному рівнях. Має місце постійна участь представників студентського активу в роботі Міської молодіжної ради, Обласної студентської ради. Протягом 2019-2024 років студенти коледжу ставали стипендіатами Президента України, Верховної Ради України, отримують матеріальну підтримку для обдарованої молоді Запорізької міської ради, були відзначені грамотами міського голови м. Запоріжжя, Районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району, Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, Обласного комітету профспілки працівників освіти і науки. Двічі поспіль у 2019 та 2020 роках студенти коледжу здобували перемогу в обласному конкурсі «Студент року» у номінації «Кращий студент року вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації»; наш випускник 2020 року (голова Студентського сенату коледжу 2019 -2020років) очолював Обласну студентську раду при голові Запорізької обласної державної адміністрації у 2020-2023 роках.

Студентським сенатом спільно із залученням психолога коледжу, представників профспілкової організації НУ «Запорізька політехніка» організовано роботу «Школи студентського активу», заходи якої включають розгляд таких питань, як місце і роль студентського самоврядування в закладі освіти, співпраця органів студентського самоврядування та профспілки, взаємодія з адміністрацією закладу освіти, роль старости академічної групи та інші; проведення соціально-психологічних тренінгів з формування лідерських якостей молоді, ознайомлення з нормативною базою діяльності органів студентського самоврядування. Ведеться інформаційна та організаційна підтримка студентства в налагодженні зв’язків з громадськими, молодіжними та культурними організаціями, об’єднаннями міста та області.

Більше про діяльність студентського самоврядування можна дізнатись, написавши на нашу електронну пошту  або в соціальних мережах.

Контакти Студентського сенату [email protected]

Ми у соціальних мережах:

Instagram: https://www.instagram.com/zgfk_nuzp?igsh=MTIxcTFkenVnZm81cA==

Telegram: https://t.me/joinchat/URDH_WlLTXgTRsbQ

Положення про орган студентського самоврядування 
Інформація про діяльність органів студентського самоврядування