Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводиться в міжатестаційний період відповідно до законодавства і є необхідною умовою атестації.

Загальний обсяг (загальна тривалість) підвищення кваліфікації визначається сумарно за останні 5 років перед атестацією та незалежно від суб’єкта підвищення кваліфікації, виду, форми чи напряму, за якими педагогічний працівник пройшов підвищення кваліфікації.

Мінімальний загальний обсяг (загальна тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних працівників (крім педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти), необхідний їм для проходження атестації, становить не менше ніж 120 годин або 4 кредити ЄКТС упродовж п’яти років.

 

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень фаховий молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), молодший бакалавр, бакалавр чи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст).

 

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), бакалавр чи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) (для працівників закладів дошкільної освіти також освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр), стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж три роки.

 

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень бакалавр, магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) (для працівників закладів дошкільної освіти також освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр або ступінь вищої освіти молодший бакалавр (освітньо- кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж п’ять років.

 

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень магістр (освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліст), стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж сім років.

 

Педагогічному працівнику, який має освітньо-науковий/освітньо-творчий, науковий ступінь, за результатами атестації без дотримання послідовності на присвоєння може бути присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», за умови наявності в нього стажу роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж один рік.

 

Особи, які не мають педагогічної освіти, але мають стаж роботи в одній із галузей економіки (крім освітньої) та працюють на посадах педагогічних працівників, атестуються як педагогічні працівники без дотримання послідовності на присвоєння кваліфікаційної категорії:

«спеціаліст другої категорії» за наявності не менше двох років стажу роботи;

«спеціаліст першої категорії» – не менше п’яти років;

«спеціаліст вищої категорії» – не менше семи років.

Курси підвищення кваліфікації викладачів

Основні:

Запорізький обласний інститут післядипломної освіти https://www.zoippo.zp.ua

Івано-франківський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

https://www.ippo.if.ua

Інститут післядипломної педагогічної освіти м. Києва https://ippo.kubg.edu.ua

Інститут післядипломної освіти

Київського національного університету імені Т. Шевченка http://www.ipe.knu.ua

Інститут післядипломної освіти

Національного Технічного Університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” http://ipo.kpi.ua

Національний Університет «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua

Запорізький Національний Університет http://sites.znu.edu.ua/cpo/

Сумський Державний Педагогічний Університет імені А.С. Макаренка http://surl.li/fbcyd

Допоміжні:

Академія цифрового розвитку   http://surl.li/jhgs

ТОВ «На урок»  https://naurok.com.ua

Національна освітня платформа “Всеосвіта”  https://vseosvita.ua

Академія інноваційного розвитку освіти  http://surl.li/hviap

Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти http://surl.li/lxjjh

Платформа Prometheus https://prometheus.org.ua

Освітня платформа AtomsHub  https://hub.atoms.com.ua