ЛІЦЕНЗІЇ ТА СЕРТИФІКАТИ

Ліцензія на провадження освітньої діяльності в сфері повної загальної середньої освіти

 

 

ВИТЯГ з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

 

Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л

 

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ВСП «ЗГФК НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

 

№ п/п Показники діяльності Кількісні параметри
Денна форма навчання Заочна форма навчання
1. Ліцензований обсяг Запорізького гуманітарного фахового коледжу  НУ «Запорізька політехніка» (осіб) 310 50
– фаховий молодший бакалавр 310 50
2. Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:
у т.ч. за формами навчання: 366 9
– денна 366
– заочна 9
3. Кількість навчальних груп 14 4
4. Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, разом: 5 2
у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
– фаховий молодший бакалавр 5 2
5. Кількість кафедр (циклових (предметних) комісій), разом: 3
З них випускових: 3
6. Кількість факультетів (відділень), разом: 2