Лабораторія спортивно-педагогічного вдосконалення

Лабораторія «Спортивно-педагогічного вдосконалення»

Основна мета лабораторії: проведення освітньої діяльності, наукових досліджень в галузі фізичного виховання, біологічного моніторингу фізичного стану та здоров’я осіб, що займаються фізичною культурою і спортом; а також проведення практичних, лабораторних занять; впровадження новітніх технологій в області здоров’я людини.

У освітньому процесі для  ефективного забезпечення фізичного виховання та розвитку здобувачів освіти у ВСП «ЗГФК НУ «Запорізька політехніка» створена та працює лабораторія «Спортивно-педагогічного вдосконалення» площею 100м2.

Лабораторія має сучасне обладнання для проведення занять згідно з навчальним планом: -м’ячі: волейбольні, футбольні, баскетбольні, для тенісу -легкоатлетичне ядро – гімнастичні палки – дарц – лава звичайна  – лава для жиму лежачі  – гриф та млинці для жиму лежачі  – степи  –  стрибалки  – мати  – шведська стінка  – фітболи   – тренажери для спини та пресу  – турніки.

Також лабораторія оснащена сучасною аудіо-відео технікою, що дозволяє проводити навчальні заняття у вигляді презентацій, демонструвати наукові фільми.

На базі лабораторії проводяться заняття з навчальних дисциплін: «Фізична культура»; «Фізичне виховання»;  «Гімнастика з методикою викладання»; «Спортивні ігри з методикою викладання»; «Легка атлетика з методикою викладання»; «Плавання з методикою викладання»; «Рухливі ігри»; «Спортивно-педагогічне вдосконалення»; «Фізіологія людини»; «Анатомія людини»; «Теорія  і методика фізичного виховання»; «Спортивна метрологія».