ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

Силабуси дисциплін вільного вибору

081 ПРАВО

2 курс
Економіка підприємств
Основи підприємництва
Основи ведення сучасного бізнесу
Трудове право
Правове забезпечення вирішення трудових спорів
Конфліктологія
3 курс
Соціологія права
Культурологія
Релігієзнавство
Земельне та аграрне право
Еколого-правовий консалтинг бізнесу
Природоресурсне право

242 ТУРИЗМ

2 курс
Філософія
Релігіознавство
Історико-філософські студії
Економіка підприємств
Основи підприємництва
Основи ведення сучасного бізнесу
Історія світових цивілізацій
Країнознавство
Світова культура та мистецтво
3 курс
Основи музеєзнавства
Організація екскурсійних послуг
Музеї світу
Психологія туризму
Психологія підприємницької діяльності
Психологія в галузі
Історія української культури
Культурологія
Міжкультурна комунікація

017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

2 курс
Економіка підприємств 
Основи підприємництва
Менеджмент в галузі
Філософія
Релігієзнавство
Історико-філософські студії
Історія фізичної культури
Історія розвитку спорту
Загальна гігієна та гігієна фізичних вправ
3 курс
Педагогіка фізичного виховання і спорту
Спортивно-педагогічне удосконалення (фітнес)
Сучасні фітнес технології
Спортивна метрологія
Біомеханіка
Спортивна морфологія