ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

Силабуси дисциплін вільного вибору 

081 ПРАВО
Цикл загальної підготовки
Економіка підприємств Обрати залік
Основи підприємництва
Основи ведення сучасного бізнесу
Соціологія права Обрати залік
Культурологія
Релігієзнавство
Цикл професійної підготовки
Трудове право Обрати залік
Правове забезпечення вирішення трудових спорів
Конфліктологія
Земельне та аграрне право Обрати залік
Еколого-правовий  консалтинг  бізнесу
Природоресурсне право
242 ТУРИЗМ
Цикл загальної підготовки
Історія української культури Обрати залік
Культурологія
Міжкультурна комунікація в туризмі
Філософія Обрати залік
Релігіознавство
Історико-філософські студії
Економіка підприємств Обрати залік
Основи підприємництва
Основи ведення сучасного бізнесу
Цикл професійної підготовки
Основи музеєзнавства Обрати залік
Організація екскурсійних послуг
Музеї світу
Психологія туризму Обрати залік
Психологія підприємницької діяльності
Психологія в галузі
  Історія світових цивілізацій Обрати  залік
Країнознавство
Світова культура та мистецтво
017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Цикл загальної підготовки
Економіка підприємств ФК і С Обрати залік
Основи підприємництва
Менеджмент в галузі
Філософія Обрати залік
Релігієзнавство
Історико-філософські студії
Цикл професійної підготовки
Історія фізичної культури Обрати залік
Історія розвитку спорту
Загальна гігієна та гігієна фізичних вправ
Педагогіка фізичного виховання і спорту Обрати залік
Спортивно-педагогічне удосконалення (фітнес)
Сучасні фітнес технології
Спортивна метрологія Обрати залік
Біомеханіка
Спортивна морфологія