ПОЛОЖЕННЯ

 

 ПРОЄКТИ ПОЛОЖЕНЬ ВСП «ЗГФК НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Проєкт положення про приймальну комісію
Проєкт положення про проведення співбесіди
Проєкт положення про директорську КР
Проєкт положення про методичну раду
Проєкт положення про навчально-метод кабінет 2020
Проєкт положення дисципліни вільного вибору студента
Проєкт положення про апеляційну комісію

 

Статут (Положення)


Положення про організацію освітнього процесу
Правила призначення академічних стипендій
Положення про вчену раду
Оприлюднені рішення вченої ради вищого навчального закладу
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

 

Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін за вибором студента

 

Положення про загальні збори і вчену раду
Правила внутрішнього розпорядку
Рекомендації з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у ВСП ЗГФК НУЗП
Етичний кодекс студентів ВСП ЗГФК НУЗП

 

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ